Xi măng Công Thanh tiếp tục chìm sâu trong thua lỗ, nợ nần

T
Trả lời: 0
Xi măng Công Thanh ghi nhận năm thứ 6 liên tiếp kinh doanh thua lỗ với khoản nợ quá hạn hơn 1.200 tỷ và khoản tiền lãi 267 tỷ vẫn chưa có kế hoạch chi trả.

Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh vừa công bố BCTC năm 2021. Theo đó, công ty vẫn tiếp tục ghi nhận khoản lỗ khủng gần 881 tỷ đồng, tăng so với khoản lỗ 771 tỷ năm 2020. Đây là năm thứ 6 công ty tiếp tục kinh doanh thua lỗ.

Cụ thể, Xi măng Công Thanh ghi nhận doanh thu thuần năm 2021 đạt gần 2.493 tỷ đồng, giảm khoảng gần 18% so với năm ngoái. Giá vốn khoảng 2.248 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp vẫn đạt khoảng 244,5 tỷ đồng.
xi-mang-cong-thanh-tiep-tuc-chim-sau-trong-thua-lo-no-nan.jpeg

Xi măng Công Thanh ghi nhận năm thứ 6 liên tiếp kinh doanh thua lỗ
Trong giai đoạn này, chi phí tài chính của công ty lên tới trên 846 tỷ đồng, chiếm nhiều nhất trong đó là 832,7 tỷ đồng từ chi phí lãi vay cùng với chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đã ăn mòn lợi nhuận khiến Xi măng Công Thanh kéo dài chuỗi thua lỗ.

Tính đến cuối năm 2021, quy mô tổng tài sản của Xi măng Công Thanh là 12.769 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả của doanh nghiệp này lên đến 16.767 tỷ đồng, gồm nợ ngắn hạn là 2.727 tỷ đồng vượt tài sản ngắn hạn khoảng 1.820 tỷ đồng.

Tổng khoản vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp lần lượt là 1.593 tỷ đồng và 5.850 tỷ đồng. Trong khoản vay ngắn hạn, trái phiếu thường đến hạn trả tại ngày 31/12/2021 là 1.593 tỷ đồng, trái phiếu thường ở khoản vay dài hạn của công ty là 2.090 tỷ đồng.

Tính trung bình, Xi măng Công Thanh phải trả hơn 2,28 tỷ đồng chi phí lãi vay mỗi ngày trong năm 2021.

Đáng chú ý, lỗ lũy kế của công ty lên tới 4.898 tỷ đồng, khiến Xi măng Công Thanh âm vốn chủ sở hữu khoảng 3.999 tỷ đồng.

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính (16/5), ban tổng giám đốc của Xi măng Công Thanh không thể cung cấp bằng chứng khả năng hoàn thành kế hoạch thanh toán do các ngân hàng đã đề ra.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Xi măng Công Thanh dự kiến sản lượng sản xuất hơn 4,7 triệu tấn, tăng 17% so với năm trước; sản lượng tiêu thụ hơn 3,7 triệu tấn, tăng 20% so với thực hiện năm 2021.

Được biết, CTCP Xi măng Công Thanh được thành lập vào năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, hiện tại vốn chủ sở hữu đang là 900 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chủ yếu là sản xuất xi măng và clinker.

Trong năm 2021, sản lượng tiêu thụ của doanh nghiệp này đạt khoảng 3,1 triệu tấn, xuất khẩu chiếm tỷ trọng chính, khoảng 61% sản lượng tiêu thụ, còn lại 31% là ở thị trường nội địa.
 
Bên trên