Từ 15/8, phải trả phí để biết thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

T
Trả lời: 0
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

thi-truong-bds-0a57.jpg
Từ ngày 15/8/2022, người dân phải trả phí nếu có nhu cầu sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh minh họa
Nội dung nghị định nêu rõ, cá nhân, tổ chức, cơ quan có nhu cầu sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải nộp kinh phí khai thác, sử dụng thông tin theo quy định. Số tiền thu từ dịch vụ này được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản gồm:

- Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản;

- Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

- Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản.

Các hình thức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm:

- Qua cổng thông tin batdongsan.xaydung.gov.vn, cổng thông tin điện tử của các Sở Xây dựng;

- Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu;

- Bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin với bên khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Cũng theo nghị định, khi có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, dữ liệu, sử dụng thông tin, cá nhân, tổ chức gửi phiếu yêu cầu cho đơn vị, cơ quan được giao quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu bằng cách nộp trực tiếp theo hình thức văn bản, gửi qua đường công văn, fax, bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của bên cung cấp.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc tính từ khi nhận được yêu cầu, bên cung cấp xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản hợp lệ. Nếu từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, bên cung cấp phải trả lời và nêu rõ lý do.

Nghị định số 44/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.​
 
Bên trên