Thanh Hóa duyệt quy hoạch khu đô thị gần 1.400 ha

T
Trả lời: 0
Đô thị Hói Đào, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích khoảng hơn 1.380 ha, quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 25.000 người.
nga-son-thanh-hoa.jpg

Thanh Hóa có thêm khu đô thị gần 1.400 ha ở huyện Nga Sơn. Ảnh minh họa
Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hói Đào, huyện Nga Sơn đến năm 2045. Khu vực lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của các xã Nga Tiến, Nga Liên, Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo phê duyệt, đô thị Hói Đào có tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.389 ha, bao gồm xã Nga Tiến 582 ha, xã Nga Thanh 357 ha và xã Nga Liên 450 ha. Diện tích đất dân dụng hiện trạng năm 2021 khoảng 507 ha; dự báo đến năm 2045, đất dân dụng phát triển mới khoảng 206 - 295 ha.

Về ranh giới, dự án giáp xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và thị trấn Bình Minh, xã Kim Hải, tỉnh Ninh Bình ở phía Đông; giáp xã Nga Yên, Nga Hải, thị trấn Nga Sơn ở phía Tây; giáp xã Nga Thủy, Nga Tân, huyện Nga Sơn và xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình ở phía Nam; giáp xã Nga An và Nga Thanh ở phía Bắc.

Về tính chất, đô thị Hói Đào sẽ là trung tâm kinh tế xã hội của khu vực Đông Bắc huyện Nga Sơn, đô thị vệ tinh của thị trấn Nga Sơn. Tính chất là đô thị thương mại - dịch vụ (dịch vụ du lịch, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ xăng dầu, dịch vụ vận tải); phát triển công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp vùng phía Tây - Tây Bắc, đầu mối giao thông quan trọng của huyện.

Quy mô dân số hiện trạng năm 2021 khoảng 19.159 người theo số liệu của chi cục thống kê huyện Nga Sơn tại Niên giám thống kê 2021. Dự báo đến năm 2030, quy mô dân số khoảng 25.000 người; đến năm 2045 khoảng 29.500 người.

Kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, thời gian hoàn thành đồ án quy hoạch không quá 12 tháng.
 
Bên trên