Sau 5 năm, dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận tăng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng

T
Trả lời: 0
Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 2.126 tỉ đồng lên 3.582 tỉ đồng sau 5 năm được phê duyệt chủ trương đầu tư.
khu-cong-nghiep-ben-tre.jpeg
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Cụ thể, tổng mức đầu tư dự án là 3.582 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre 3.443,29 tỉ đồng (bao gồm: vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất; vốn từ nguồn tăng thu ngân sách), các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện 138,71 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre là chủ đầu tư dự án.

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận với tổng mức đầu tư 2126 tỉ đồng.

Dự án có quy mô đầu tư khoảng 231,78 ha, bao gồm các hạng mục: Đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông, bến bãi, hệ thống cấp, thoát nước mưa, hệ thống thu gom nước thải, hệ thống cấp nước sạch và cấp nước chữa cháy, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp điện, cây xanh, xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Tháng 3/2022, Ban Quản lý dự án (QLDA) phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre cho biết, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận đến nay Bộ Xây dựng đã hoàn chỉnh thẩm định thiết kế, đang trong quá trình thẩm định hồ sơ dự toán. Tổng diện tích đã đồng ý bàn giao giải phóng mặt bằng là 185,3ha trên tổng số 216,2ha; đã chi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 96,19%.
 
Bên trên