Quảng Nam: 1.850 tỉ đồng nâng cấp 74km quốc lộ 14E

T
Trả lời: 0
Đoạn quốc lộ 14E có chiều dài khoảng 74km đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ được đầu tư, nâng cấp với khoản kinh phí 1.850 tỉ đồng.

quoc---lo---14-e.jpg


UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Công văn số 4254 về việc phối hợp triển khai thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, đoạn Km15+270- Km89+700.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn rà soát phương án hướng tuyến và các nội dung liên quan đến dự án để phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án (QLDA) 4 trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư.

Về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn và chủ đầu tư trương thực hiện đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1415.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp lần 9 xem xét, quyết định.

UBND các huyện Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn chịu trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư để triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E có điểm đầu tại Km15+270 tại vị trí giao cắt với đường sắt Bắc - Nam; điểm cuối tại Km89+700 tại nút giao Quốc lộ 14E với đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (ngã ba Làng Hồi).

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng hơn 74km có tổng vốn đầu tư 1.850 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước.​
 
Bên trên