Quảng Bình xác định giá đất 113 dự án với tổng diện tích hơn 2.400 ha

T
Trả lời: 0
Trong năm 2022, Quảng Bình có 113 dự án với tổng diện tích hơn 2.400 ha cần xác định giá đất cụ thể nhằm xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, tính tiền sử dụng đất để giao đất và tính tiền thuê đất.
bds-quang-binh.jpg

Một dự án bất động sản tại Quảng Bình (ảnh minh họa)
UBND tỉnh Quảng Bình vừa phát đi Quyết định số 1534/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022 đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt danh sách 113 dự án với tổng diện tích 2.413 ha cần xác định giá đất cụ thể trong năm 2022.

Mục đích của việc xác định giá đất cụ thể là để xác định giá đất khởi để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, tính tiền sử dụng đất để giao đất và tính tiền thuê đất.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình, đơn vị thực hiện việc định giá đất cụ thể là các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thực hiện lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để thực hiện việc định giá đất cụ thể các dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định hồ sơ, phương án giá đất cụ thể, hoàn thiện phương án giá đất trình UBND tỉnh quyết định.

Sở Tài nguyên và Môi trường lưu trữ toàn bộ kết quả định giá đất cụ thể tại sở; thống kê, tổng hợp và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả định giá đất cụ thể theo quy định.

Trong số 113 dự án mà UBND tỉnh Quảng Bình cần xác đinh giá đất nêu trên, có 6 dự án thuộc huyện Lệ Thủy; 13 dự án thuộc huyện Quảng Ninh; 57 dự án thuộc thành phố Đồng Hới; 25 dự án thuộc huyện Bố Trạch; 5 dự án thuộc thị xã Ba Đồn; 7 dự án thuộc huyện Quảng Trạch.

Một số dự án có thể kể đến như, Công viên, thể thao mạo hiểm FLC Faros Quảng Bình; Công viên, thể thao mạo hiểm FLC Quảng Bình; Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2; Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros; Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh (dự án 2); Khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros (dự án 4); dự án FLC Quảng Bình Golf Links (dự án 6);…

Và một số dự án khu đô thị như, khu đô thị Bảo Ninh 3; khu đô thị Bảo Ninh – Hà Trung; khu đô thị Bảo Ninh – Cửa Phú; khu đô thị Bảo Ninh Xanh; khu đô thị sinh thái thành phố Đồng Hới;…
 
Bên trên