Nộp trước 20% giá khởi điểm khi tham gia đấu giá đất tại Hà Nội

T
Trả lời: 0
Theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND, từ ngày 13/06/2022, người tham gia đấu giá đất tại Hà Nội phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND TP. Hà Nội quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.
dau-gia-dat-.jpg

Từ 13/06/2022, tham gia đấu giá đất tại Hà Nội phải nộp trước 20% giá khởi điểm. Ảnh minh họa
Nội dung quyết định nêu rõ, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Đây là một trong những điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Quyết định mới cũng quy định việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện thông qua các hình thức sau: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại đơn vị thực hiện cuộc đấu giá hoặc qua thư điện tử hoặc qua thư bảo đảm. Nộp tiền đặt trước trực tiếp tại đơn vị thực hiện cuộc đấu giá hoặc vào tài khoản của đơn vị thực hiện cuộc đấu giá.

Tính từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND cấp có thẩm quyền, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, cơ quan Thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người trúng đấu giá.

Nếu người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan Thuế có văn bản gửi cơ quan TN&MT về việc người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Cơ quan TN&MT lập hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thời hạn quy định sau khi có văn bản của cơ quan Thuế về việc người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Cũng theo Quyết định 24/2022/QĐ-UBND, quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất do UBND phường, xã, thị trấn, tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật tại Khoản 3, Điều 5, Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND.

Theo đó, đối với đất bãi bồi ven sông, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định và mục đích sử dụng đất xác định theo dự án đầu tư được phê duyệt, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các quy hoạch chuyên ngành liên quan.

Đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, UBND cấp huyện tổ chức đấu giá sử dụng vào mục đích nông nghiệp với thời hạn 05 năm.

Ngoài ra, UBND TP. Hà Nội cũng khuyến khích các đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đấu giá theo hình thức trực tuyến.

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/06/2022.
 
Bên trên