Nhiều dự án bất động sản được Quảng Nam gia hạn tiến độ... lần cuối cùng!

T
Trả lời: 0
UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất gia hạn tiến độ cho hàng loạt dự án bất động sản, trong đó có nhiều dự án được tỉnh nhấn mạnh 'đây là lần cuối cùng gia hạn tiến độ dự án'.
nhieu-du-an-bat-dong-san-duoc-quang-nam-gia-han-tien-do-lan-cuoi-cung.jpg
Theo đó, tại Công văn số 3296/UBND-KTTH ngày 25/5/2022, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ dự án Khu du lịch tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải đến tháng 9/2023 hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị, hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào hoạt động chính thức.

Tương tự, tại Công văn số 3297/UBND-KTTH ngày 25/5/2022, UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ dự án Khu du lịch biển cao cấp tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn của Công ty Cổ phần MBLand Tonkin đến tháng 9/2023 hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị, hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào hoạt động chính thức.

Bên cạnh đó, tại Thông báo số 188/TB-UBND ngày 26/5/2022, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Yến lập thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch Bãi Rạng tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chỉ đạo về việc gia hạn tiến độ các dự án nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, đây là lần điều chỉnh cuối cùng tiến độ các dự án.

Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các Công ty hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ dự án Khu Resort & Spa Marriott Hội An – Việt Nam tại phường Cẩm An, thành phố Hội An đến tháng 9/2023 thi công hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp đến tháng 9/2024 thi công hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa vào hoạt động.

Riêng đối với dự án Khu đô thị Nồi Rang, tại Công văn số 3290/UBND-TH ngày 25/5/2022, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án đến tháng 8/2022 và nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác vào tháng 9/2022.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng quy hoạch chi tiết Khu dân cư, thương mại dịch vụ Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn đã được phê duyệt, không được tách lô đất thương mại dịch vụ C1 thành 03 lô và phải giữ nguyên chỉ giới xây dựng đối với các tuyến đường theo quy hoạch được duyệt.

Đồng thời cho phép chủ đầu tư được cho thuê, hợp tác đầu tư với các đối tác để kinh doanh thương mại – dịch vụ trên lô đất này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn theo dõi, giám sát Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại QHB thực hiện theo đúng quy định.
 
Bên trên