Nghiên cứu khả thi dự án 3.300 tỷ đồng thuộc cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang

T
Trả lời: 0
Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang với tổng mức đầu tư 6.200 tỷ được chia ra thành 2 dự án độc lập. Trong đó, đoạn đi qua Hà Giang có chiều dài 27,48 km với mức đầu tư 3.384 tỷ đồng do UBND tỉnh Hà Giang làm cơ quan chủ quản.
nghien-cuu-kha-thi-du-an-3-300-ty-dong-thuoc-cao-toc-ha-giang-tuyen-quang.jpg

Hình minh họa
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã làm việc với Ban chỉ đạo Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang để đánh giá kết quả khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Dự án đường cao tốc qua tỉnh Hà Giang có dài 27,48 km. Điểm đầu của dự án đặt tại Km 77, thuộc địa phận thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang (nối với điểm cuối tuyến của dự án do tỉnh Tuyên Quang thực hiện); điểm cuối tại Km 27+480 thuộc xã Tân Quang, Bắc Quang. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 3.384 tỷ đồng;

UBND tỉnh Hà Giang là cơ quan chủ quản Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam là nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án nghiên cứu khả thi của dự án

Qua kết quả khảo sát thực địa, đến nay đã xác định dự án phải bố trí tái định cư cho 95 hộ dân; hơn 250 ha đất phải thu hồi cho cả 2 giai đoạn (cao tốc hoàn chỉnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Căn cứ các giải pháp thiết kế, công nghệ, kỹ thuật thi công, xây dựng, vật liệu chủ yếu và điều kiện thi công thực tế của dự án để lập tổng mức đầu tư dự án phù hợp.

Chủ tịch tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bắc Quang Sở Kế hoạch và Đầu tư và phối hợp với các ngành liên quan rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ chung theo kế hoạch đã phê duyệt...
 
Bên trên