Một địa phương tại Quảng Nam bất ngờ tạm dừng tiếp nhận ‘’hiến đất’’ làm đường để tách thửa đất

T
Trả lời: 0
Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (giáp ranh với thành phố Đà Nẵng) vừa thông báo tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ để tách thửa.
mot-dia-phuong-tai-quang-nam-bat-ngo-tam-dung-tiep-nhan-hien-dat-lam-duong-de-tach-thua-dat.jpg
UBND thị xã Điện Bàn vừa phát đi Thông báo số 266/TB-UBND về việc tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ để tách thửa trên địa bàn thị xã.

UBND thị xã Điện Bàn cho biết, ngày 05/11/2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND về ban hành hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó có quy định chung về việc lập thủ tục tách thửa liên quan đến việc mở đường (đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ) khớp nối với giao thông công cộng hiện có.

Tuy nhiên, đến nay chưa có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về trình tự, thủ tục mở đường (đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ) để tách thửa.

Do đó, UBND thị xã tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ liên quan đến việc mở đường (đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ) để tách thửa cho đến khi có thông báo mới.

UBND thị xã Điện Bàn giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiện niêm yết công khai nội dung văn bản nêu trên. Đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường có trách nhiệm niêm yết công khai nội dung văn bản tại trụ sở UBND các xã, phường để nhân dân biết, theo dõi, thực hiện.

Thời gian gần đây, UBND thị xã Điện Bàn liên tục phát đi nhiều văn bản thống nhất chủ trương cho phép nhiều hộ gia đình, cá nhân đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ để thực hiện tách thửa liên quan đến việc mở đường.

Đơn cử, tại Công văn số 582 /UBND ngày 4/4/2022, UBND thị xã Điện Bàn cho phép ông Nguyễn Ngọc Anh được lập thủ tục đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ khớp nối với giao thông công cộng hiện có để thực hiện tách thửa liên quan đến việc mở đường đối với thửa đất số 55, tờ bản đồ số 09, diện tích 2.157 m2 (đất ở tại nông thôn) tại thôn Thái Sơn, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn.

UBND thị xã đề nghị ông Anh liên hệ Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND&UBND thị xã Điện Bàn để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Hay tại Công văn số 486/UBND, thị xã Điện Bàn cho phép bà Huỳnh Thị Nhung được lập thủ tục đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ khớp nối với giao thông công cộng hiện có để thực hiện tách thửa liên quan đến việc mở đường đối với thửa đất số 283, tờ bản đồ số 05, tại khối phố Quảng Lăng B, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.

Không chỉ cho phép người dân có hộ khẩu thường trú tại địa phường mà các trường hợp hộ gia đình cá, nhân có hộ khẩu thường trú bên ngoài địa phương, hiện đang sở hữu quyền sử dụng đất tại thị xã Điện Bàn cũng được phép lập thủ tục đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ khớp nối với giao thông công cộng hiện có để thực hiện tách thửa.

Đơn cử như tại Công văn số 460/UBND, UBND thị xã Điện Bàn thống nhất chủ trương cho phép ông Vũ Đức Chung và bà Lê Thị Lý (thường trú tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) được lập thủ tục đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ khớp nối với giao thông công cộng hiện có để thực hiện tách thửa liên quan đến việc mở đường đối với thửa đất số 803a, tờ bản đồ số 05, diện tích 1.450 m2 (đất ở nông thôn) tại thôn Hà Đông, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn.

Đối với các trường hợp đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông để thực hiện tách thửa, UBND thị xã Điện Bàn giao Phòng Quản lý đô thị thị xã cập nhật, bổ sung vị trí đối với các thửa đất nêu trên vào trong quá trình tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thống nhất chủ trương, nếu hộ gia đình, cá nhân không triển khai, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư thì xem như các văn bản này hết hiệu lực cho phép.
 
Bên trên