Lợi dụng kẽ hở của pháp luật để đầu cơ trục lợi từ đất đai

T
Trả lời: 0
Đó là một trong những khó khăn, vướng mắc mà Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông nêu ra tại báo cáo số 928/BC-SXD về việc rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và xây dựng kế hoạch triển khai lập các quy hoạch trên địa bàn tỉnh.
DAK-NONG.jpg

Ảnh minh họa
Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu trên diện tích quy hoạch chung trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ thấp; tỷ lệ đô thị hóa còn thấp so với trung bình cả nước.

Đồng thời vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần phải khắc phục trong công tác lập, thẩm định, quản lý thực hiện quy hoạch, kiến trúc đô thị, quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt.

Đơn cử như tình trạng công trình xây dựng không có trong quy hoạch xây dựng, bố trí sai quy hoạch, đấu nối và bố trí hạ tầng kỹ thuật không đúng quy hoạch; tình trạng cấp phép xây dựng sai quy hoạch, xây dựng sai phép và không phép, đào đắp san nền, đổ rác xây dựng, lấn chiếm đất trái phép... vẫn diễn ra làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường tự nhiên, kiến trúc cảnh quan, trật tự đô thị.

Đặc biệt là tình trạng lợi dụng kẽ hở của pháp luật để đầu cơ trục lợi từ đất đai (mua đất nông nghiệp với diện tích lớn, chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở, phân lô bán nền...).

Thực tiễn này đã tạo ra những khu dân cư tự phát, rải rác ngoài quy hoạch, không có thệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu, gây áp lực về đầu tư hạ tầng cho ngân sách, gây mất trật tự xây dựng, an ninh trật tự trên địa bàn cũng như gây khó khăn cho công tác quản lý, phát triển đô thị theo quy hoạch.

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết thêm, chất lượng quy hoạch còn thấp, nhiều trở ngại thực tế, tính dự báo không cao. Khả năng thu hút các nguồn lực để đầu tư còn hạn chế chưa tương xứng với nguồn lực của toàn xã hội.

Trong khi đó, nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng gây cản trở đến việc kêu gọi các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị.

Cũng theo Sở này, do điều kiện đặc thù của địa phương về địa hình đồi dốc phức tạp làm tăng cao chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng; nếp sống văn minh đô thị còn hạn chế. Vai trò động lực của các đô thị trung tâm tiểu vùng còn nhiều khiếm khuyết.

Chưa hết, việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quy hoạch chi tiết đô thị ở một số địa phương chưa được chú trọng quan tâm, chưa xây dựng ban hành quy định quản lý phân rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan đối với các khu vực đặc trưng của đô thị cao nguyên như khu vực rừng cảnh quan trong đô thị, các khu vực nhạy cảm với môi trường mặt nước, không gian mở đô thị…

Nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đô thị còn hạn chế, chủ yếu là nguồn vốn ngân sách Nhà nước; cơ sở hạ tầng đô thị chưa đồng bộ; việc thu hút các nguồn lực phát triển đô thị còn gặp nhiều khó khăn.
NGHIA.jpg

Thành phố Gia Nghĩa hiện là đô thị loại 3 (ảnh minh họa)
Hệ thống đô thị tại Đắk Nông hiện đang ra sao?

Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết, đến nay toàn ttỉnh có 09 đô thị.

Trong đó có 1 đô thị loại III (thành phố Gia Nghĩa); 03 đô thị loại IV (thị trấn Đắk Mil, thị trấn Kiến Đức và thị trấn Ea T’ling); 05 đô thị loại V (thị trấn Đắk Mâm; xã Nam Dong; thị trấn Đức An; trung tâm Quảng Khê xã Đắk Búk So).

Hệ thống đô thị có bước phát triển rất đáng khích lệ, làm thay đổi bộ mặt cảnh quan đô thị, thay đổi nhận thức và nâng cao chất lượng sống của cư dân đô thị, thu hút được các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, từng bước khẳng định vai trò động lực của đô thị trong phát triển kinh tế - xã hội; góp phần đảm bảo cho mục tiêu an sinh - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Song song với đó, hiện trên địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa đều có quy hoạch chung đô thị được duyệt.

Quy hoạch chung đô thị được duyệt là cơ sở để quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, kêu gọi đầu tư xây dựng để phát triển đô thị và nông thôn, nhằm tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

Trên cơ sở quy hoạch chung, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa đã triển khai lập các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

Theo đó, thành phố Gia Nghĩa có 1 quy hoạch chung, 5 quy hoạch phân khu và 51 quy hoạch chi tiết; Huyện Cư Jút có 02 quy hoạch chung, 01 quy hoạch chi tiết; Huyện Đắl Glong có 01 quy hoạch chung, 02 quy hoạch chi tiết; Huyện Đắk Mil có 01 quy hoạch chung, 05 quy hoạch chi tiết; Huyện Đắk R’lấp có 01 quy hoạch chung, 01 Quy hoạch phân khu, 05 quy hoạch chi tiết;…

Ngày 07/06/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1018/SXD-QHKT&PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố Gia Nghĩa về viêc thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tiếp tục triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1615/UBND-KT ngày 01/4/2022 về việc rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và xây dựng kế hoạch triển khai lập các quy hoạch trên địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa.

Đồng thời rà soát các khu dân cư mới hình thành trên địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa; kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch ba loại rừng và quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và đánh giá cụ thể tính hợp lý của từng loại quy hoạch để đề xuất giải pháp xử lý phù hợp thực tế nhu cầu của người dân và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đối với các khu dân cư mới hình thành và có báo cáo gửi về Sở Xây dựng trước ngày 28/6/2022 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh.
 
Bên trên