Khu vực nào tại vùng Đông Quảng Nam được phép tách thửa đất?

T
Trả lời: 0
Ngày 1/6/2022, UBND tỉnh Quảng Nam phát đi văn bản trả lời kiến nghị của người dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành về việc đề nghị tỉnh quan tâm nhu cầu tách thửa đất của người dân địa phương.
qUANG-NAM.jpeg
UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, xã Tam Tiến là địa phương thuộc phạm vi thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông của tỉnh.

Nội dung kiến nghị của người dân đã được UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5417/UBND-KTN ngày 19/8/2021 về việc giải quyết một số tồn tại vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường khi thực hiện các thủ tục tách thửa.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn vùng Đông của tỉnh (Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ) tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh.

Trong đó, thủ tục tách thửa để chuyển nhượng, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất đã nêu rõ trong Chỉ thị: “thủ tục tách thửa để chuyển nhượng, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu vực phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước;”.

Theo đó, các khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thì giải quyết quyền lợi cho người dân về đất đai và xây dựng theo đúng quy định của pháp luật; các khu vực đã có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phải tổ chức quản lý chặt chẽ, không để phát sinh phức tạp.
 
Bên trên