Không xử lý trách nhiệm cán bộ giao đất trái thẩm quyền, người dân sẽ không được cấp sổ đỏ

T
Trả lời: 0
Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hiện đang loay hoay tìm phương án xử lý về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân đối với các trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền.
khong-xu-ly-trach-nhiem-can-bo-giao-dat-trai-tham-quyen-nguoi-dan-se-khong-duoc-cap-so-do.jpeg
Theo đó, tại Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 29/6/2022, UBND thị xã Điện Bàn cho biết một số vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp UBND các xã giao đất trái thẩm quyền.

UBND thị xã Điện Bàn cho biết, giải quyết vấn đề nêu trên, ngày 21/1/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 180/STNMT-VPĐK.

Theo nội dung công văn này, trước khi xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền, đề nghị UBND thị xã Điện Bàn tổ chức thanh tra, kiểm tra để làm rõ, kết luận việc giao đất không đúng thẩm quyền và xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật để đảm bảo theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Khoản 19, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; Khoản 2, Điều 18, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND thị xã Điện Bàn cho rằng, ý kiến trả lời nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường rất khó thực hiện, vì đa số các cán bộ lãnh đạo giao đất trái thẩm quyền đã nghỉ hưu theo chế độ.

Trong khi lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các địa phương đều không có văn bản xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền nên không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định nêu trên.

Để giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tồn tại kéo dài qua nhiều năm, UBND thị xã Điện Bàn đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho nhân dân mà không cần văn bản xử lý trách nhiệm đối với người giao đất không đúng thẩm quyền, đồng thời chỉ xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ hiện đang còn công tác.
sodo-1.jpg

Luật Đất đai năm 2013 quy định như thế nào về cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền?
Luật Đất đai quy định thế nào về cấp sổ đỏ đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền?

Ngày 15/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Theo đó, tại Điều 23 của Nghị định này cũng đã quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền.

Cụ thể, đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

Tại khoản 2, điều này cũng quy định, trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

Cùng với đó, tại khoản 3 điều này thì quy định, trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.

Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Chưa hết, tại Khoản 19, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; Khoản 2, Điều 18, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền.
 
Bên trên