Không được hợp thức hóa các dự án vi phạm vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung

T
Trả lời: 0
Bộ Xây dựng lưu ý không thực hiện “cập nhật”, “tích hợp” các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, ý tưởng đầu tư chưa đảm bảo điều kiện về pháp lý, đồng thời tránh hợp thức hóa các dự án vi phạm (nếu có).
AN-KHE.jpg
Bộ Xây dựng vừa phát đi Công văn số 1809/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Gia Lai góp ý kiến về nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đến năm 2035.

Theo đó, Bộ Xây dựng lưu ý UBND tỉnh Gia Lai cần, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện một số nội dung có liên quan.

Cụ thể là nghiên cứu điều chỉnh thời hạn quy hoạch của Đồ án (đến năm 2035) cho phù hợp quy định tại khoản 10 Điều 3 và khoản 3 Điều 26 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Bổ sung phần các văn bản pháp lý căn cứ lập quy hoạch: Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, thay thế Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2021 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị (thực hiện các quy định quản lý, bảo vệ và phát huy công trình kiến trúc có giá trị), các quy hoạch ngành quốc gia liên quan như Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021.

Việc rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch, đánh giá quỹ đất xây dựng đô thị phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật, theo quy định. Lựa chọn đất xây dựng đô thị phải đảm bảo các yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu, phòng tránh lũ lụt và sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc, không ổn định, khu vực hai bên bờ sông Ba.

Bộ Xây dựng yêu cầu bổ sung phân tích, đánh giá cụ thể về các ưu điểm và hạn chế của từng phương án định hướng phát triển không gian đô thị; đánh giá về hạn chế của Phương án 2 (phát triển về phía Bắc) và giải pháp khắc phục đối với mặt còn hạn chế của phương án này; bổ sung làm rõ về cơ sở đề xuất phương án chọn.

Đồng thời, rà soát nội dung đồ án quy hoạch, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất xây dựng đô thị (đối với quy hoạch chung đô thị, các thành phần sử dụng đất chỉ xác định đối với đất đơn vị ở, không xác định diện tích đất ở mới).

UBND tỉnh Gia Lai cần xác định rõ tính chất của trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất (sản xuất nông nghiệp hay sản xuất công nghiệp) để đề xuất vị trí, quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch đảm bảo công cụ quản lý đất đai, xây dựng và thu hút đầu tư.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng lưu ý UBND tỉnh Gia Lai không thực hiện “cập nhật”, “tích hợp” các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, ý tưởng đầu tư chưa đảm bảo điều kiện về pháp lý; tránh hợp thức hóa các dự án vi phạm (nếu có),...
 
Bên trên