Khoản vay xây nhà ở công nhân, nhà ở xã hội được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

T
Trả lời: 0
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Nghị định 31 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2022.

Theo đó, Nghị định 31 sẽ được áp dụng với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất, mục đích sử dụng vốn vay thuộc các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống; hàng không, vận tải kho bãi; hoạt động dịch vụ thông tin; lập trình máy vi tính, hoạt động liên quan; xuất bản phần mềm; công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; giáo dục và đào tạo...

Trường hợp thứ hai, mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện các dự án xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án được tổng hợp và công bố bởi Bộ Xây dựng.
nha-o-xa-hoi.jpg

Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với khoản vay đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội. Ảnh: Nld
Mức hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng là 2%/năm tính trên số dự nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế. Nghị định 31 nêu rõ, thời hạn được hỗ trợ tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc hoặc lãi vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo. Tuy nhiên, thời hạn này không vượt quá ngày 31/12/2023.

Cũng theo Nghị định vừa mới ban hành, đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại thực hiện giảm cho khách hàng số lãi tiền vay phải trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất trong kỳ theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Để được hỗ trợ lãi suất, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện: Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất và đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Đồng thời, khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định; chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

Trong các trường hợp sau, khoản vay sẽ không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất: Số dự nợ gốc bị quá hạn hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn hoặc số dư lãi chậm trả.

Chỉ sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả thì khoản vay mới được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo. Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.

Để thực hiện hiệu quả Nghị định 31, việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, minh bạch, công khai, tránh xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. Ngân hàng thương mại tạo thuận lợi cho khách hàng thuộc đối tượng vay vốn được hỗ trợ lãi suất và thực hiện hỗ trợ lãi suất đúng theo quy định hiện hành.
 
Bên trên