Hậu Giang chấp thuận nhà đầu tư Khu đô thị mới Kinh Cùng - Tân Bình

T
Trả lời: 0
UBND tỉnh Hậu Giang vừa chấp thuận Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị mới Kinh Cùng - Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.
kdt-kinh-cung.jpg
UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ thực hiện thủ tục chấp thuận Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, thực hiện đăng tải danh sách Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định.

Được biết, Công ty CP Bất động sản Mỹ cũng là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Kinh Cùng - Tân Bình.

Khu đô thị mới Kinh Cùng - Tân Bình có tổng diện tích 7,45 ha, diện tích đất ở 6,42 ha, tổng chi phí đầu tư 145,7 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại thị trấn Kinh Cùng và xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.
 
Bên trên