Hàng trăm dự án vốn ngoài ngân sách chậm đưa đất vào triển khai tại Hà Nội lọt tầm ngắm

T
Trả lời: 0
Hà Nội sẽ thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.
hang-tram-du-an-von-ngoai-ngan-sach-cham-dua-dat-vao-trien-khai-tai-ha-noi-lot-tam-ngam.jpg

Ảnh minh hoạ
Nội dung này được đưa ra tại Kế hoạch số 160 ngày 8.6 của UBND TP. Hà Nội liên quan đến việc xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

Kế hoạch nêu rõ, Thành phố cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao công tác giám sát, đánh giá đầu tư; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn thành phố; kiên quyết thu hồi dự án kém hiệu quả sử dụng đất nhằm tạo môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Đặc biệt, thiết lập kỷ cương trong công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai, trong đó: Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối giải quyết, rõ quy trình, rõ kết quả trong giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành quy định pháp luật đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng của tổ chức, cá nhân. Công khai các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn thành phố để tạo sự đồng thuận, giám sát của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện.

UBND Thành phố yêu cầu, công khai, minh bạch rõ quy trình, xác định cụ thể thời hạn, biện pháp giải quyết và xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai. Xử lý nghiêm, dứt điểm đối với các dự án chậm thực hiện đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng còn tồn đọng; các trường hợp cố ý chây ì, tiếp tục vi phạm thì kiên quyết thu hồi các dự án đủ điều kiện theo quy định của pháp luật…

Về tiến độ thực hiện, UBND Thành phố yêu cầu trong quý 2.2022, tập trung hậu kiểm các kết luận thanh tra, kiểm tra để phân loại, đề xuất xử lý theo các nhóm dự án vi phạm; Quý 3.2022, căn cứ phân loại, tập trung xử lý các nhóm dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và lập hồ sơ xử lý dứt điểm đối với vi phạm đã đủ căn cứ; cơ bản đến hết quý 4.2022, tập trung xử lý nghiêm các dự án chây ì, không chấp hành quyết định xử lý, tiếp tục vi phạm.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai khác, phân loại và đề xuất những biện pháp xử lý cụ thể, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý dứt điểm dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Được biết, tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, báo cáo giải trình về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, hiện có 96 dự án với diện tích 290,9ha đất, sau thanh tra chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai; 38 dự án đã chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật đầu tư; 29 dự án với tổng diện tích 1.844,3ha đất, kiến nghị trình UBND TP. Hà Nội thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất (trong đó đến nay, 10 dự án với tổng diện tích 177,7ha, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi đất; 19 dự án, UBND TP đang giao cho các sở, ngành TP. Hà Nội làm rõ cơ sở pháp lý liên quan để xử lý đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật).

Ngoài ra, có 60 dự án với tổng diện tích 95ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, UBND TP.Hà Nội quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng (chủ đầu tư phải nộp thêm cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng). UBND TP.Hà Nội đã xác định số tiền tương ứng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với thời gian gia hạn 24 tháng với tổng số tiền 209,346 tỉ đồng...
 
Bên trên