Hà Nội sẽ tăng cường quản lý thuế chuyển nhượng bất động sản

T
Trả lời: 0
Cục Thuế TP Hà Nội đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Hộ gia đình, các nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
ha-noi-se-tang-cuong-quan-ly-thue-chuyen-nhuong-bat-dong-san.jpg

Ảnh minh hoạ
Thời gian qua, để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của hộ gia đình, cá nhân. Bộ Tài chính đã có các công văn về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Tổng cục Thuế cũng đã ban hành các công văn về việc tăng cường kiểm tra, quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản cũng như về việc triển khai các giải pháp chống thất thu trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế và pháp luật liên quan của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi thực hiện mua bán, trao đổi, chuyển nhượng bất động sản, hạn chế tình trạng kê khai giá chuyển nhượng trên hợp đồng công chứng và hồ sơ khai thuế, phí thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng, Cục Thuế TP Hà Nội đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Hộ gia đình, các nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại Kế hoạch, Cục Thuế đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ đến từng đơn vị đầu mối triển khai thực hiện đúng pháp luật, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Cục Thuế cũng phối hợp với cơ quan công an trong việc xác minh, điều tra hành vi vi phạm; Xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ, giám sát công tác triển khai tại các Chi cục Thuế nhằm đảm bảo việc thực hiện thống nhất trong toàn ngành; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của ngành thuế.

Cùng với đó, Cục Thuế TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo và tham mưu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan có liên quan trên địa bàn TP Hà Nội phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế về việc triển khai các giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến nghị Người nộp thuế cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về thuế và các pháp luật có liên quan khi kê khai giá mua bán chuyển nhượng trên hợp đồng công chứng và khi kê khai nghĩa vụ về thuế, phí phải nộp. Đồng thời, đấu tranh, phát hiện và thông báo đến cơ quan Thuế, cơ quan chức năng mọi hành vi khai sai, gian lận và trốn thuế liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản.
 
Bên trên