Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức mua nhà, công trình xây dựng

T
Trả lời: 0
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 09/06/2022.
san-thuong-mai-chung-cu.jpg

Các tổ chức mua nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại tại các dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư sẽ được xem xét cấp sổ đỏ. Ảnh minh họa
Cụ thể, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của quy định về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn TP ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội sửa đổi Điều 10 về thủ tục, trình tự đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

Nội dung quyết định nêu rõ, các tổ chức mua nhà ở, diện tích sàn kinh doanh thương mại tại các dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư sẽ được Sở TN&MT xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thời gian giải quyết không quá 30 ngày làm việc.

Điều khoản về hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm cũng được sửa đổi. Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ tại Sở TN&MT gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (bản chính);

- Hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định (bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bản chính).

Đối với trường hợp chuyển nhượng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê, ngoài các giấy tờ trên, tổ chức cần nộp thêm trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân đo đạc lập, được Sở TN&MT thẩm định (bản chính - nếu có) hoặc bản trích lục thửa đất mới tách theo kết quả đo đạc địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai lập (bản chính); việc tách thửa theo quy định tại Điều 75, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời gian không quá 8 ngày làm việc, Sở TN&MT sẽ thẩm định trình UBND TP quyết định thu hồi đất của bên chuyển nhượng, cho đơn vị nhận chuyển nhượng thuê đất để sử dụng cùng công trình đã xây dựng trong thời hạn thuê đất còn lại.

Sau khi UBND TP. Hà Nội quyết định, Sở TN&MT thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng thuê đất.

Sau khi người sử dụng đất thực hiện xong các nghĩa vụ quy định tại quyết định cho thuê đất của UBND TP, Sở TN&MT ký Giấy chứng nhận và thông báo cho tổ chức sử dụng đất; đồng thời thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động đất đai vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục không quá 10 ngày làm việc. Riêng với trường hợp có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc.

Sở TN& MT trao Giấy chứng nhận cho người được cấp trong thời hạn 01 ngày làm việc.
 
Bên trên