Giải tỏa, di dời 17 khu tập thể xuống cấp, Đà Nẵng cần giải pháp gì?

T
Trả lời: 0
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc thực hiện di dời, giải tỏa 17 khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước thực hiện trong năm 2022-2023.
KHU-TAP-THE.jpg
Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trong số 17 khu tập thể xuống cấp chưa giải tỏa hiện nay, có 2 khu mức độ nguy hiểm cấp D, gồm số 05 Nguyễn Thái Học và số 50-52 Lê Lai; 14 khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp C, gồm 42 Trần Kế Xương, 03 Nguyễn Thái Học, 28-30 Hùng Vương, 76 Trần Phú, 346-348 Phan Châu Trinh, 35 Hoàng Diệu, 09 Trần Phú, 158B Lê Lợi, 57 Hùng Vương, 22 Lý Thái Tổ, 48 Lý Thái Tổ, 104 Lý Thái Tổ, 110 Lý Thái Tổ, 324 Hùng Vương; một khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp B tại 25 Hùng Vương.

Theo kế hoạch, khu tập thể 5 Nguyễn Thái Học sẽ được giải tỏa trong quý 2-2022, khu tập thể số 50-52 Lê Lai giải tỏa trong tháng 8-2022, với tổng số hộ di dời là 11 hộ.

Các khu tập thể cấp C sẽ hoàn thành giải tỏa trong năm 2022, với tổng 84 hộ di dời. Trong đó, hai khu tập thể 48 Lý Thái Tổ và 110 Lý Thái Tổ thực hiện giải tỏa trong quý 2-2022. Khu tập thể cấp B 25 Hùng Vương thực hiện giải tỏa trong năm 2023, di dời 10 hộ.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo Kế hoạch này và các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND thành phố định kỳ hằng tháng để xem xét, chỉ đạo.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hệ số phân bổ các tầng khi xác định giá trị hỗ trợ về đất đối với các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước, báo cáo đề xuất UBND thành phố trong tháng 6-2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND quận Hải Châu, UBND quận Thanh Khê xác định giá trị hỗ trợ khi di dời, tỏa tỏa các khu tập thể xuống cấp.

Cùng với đó là chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu, UBND quận Thanh Khê xây dựng phương án khai thác sử dụng đất sau khi giải tỏa, di dời các khu tập thể xuống cấp để phục vụ phát triển kỉnh tế, xã hội thành phố; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND thành phố giao UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê xây dựng kế hoạch thực hiện giải tỏa, di dời từng khu tập thể xuống cấp trên địa bàn; tập trung thực hiện việc di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo Phương án di dời, giải tỏa đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 16-12-2019 và chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 6973/UBND-SXD ngày 14-10-2021; chủ động, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền cần có ý kiến đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Riêng đối với các khu tập thể cấp D, UBND thành phố giao UBND quận Hải Châu tập trung vận động người dân chấp hành việc di dời, bàn giao lại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; chủ động bố trí địa điểm để di dời các hộ dân trong trường hợp xảy ra sự cố công trình hoặc cưỡng chế thu hồi nhà; thông báo lần cuối yêu cầu người dân bàn giao nhà và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố công trình.

Trường hợp các hộ vẫn không chấp hành bản giao nhà, UBND quận Hải Châu đề xuất thực hiện cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhả nước theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ và Quy chế phối hợp đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 3-12-2021.

UBND hai quận Hải Châu, Thanh Khê có trách nhiệm đề xuất phương án khai thác sử dụng đất sau khi giải tỏa, di dời các khu tập thể xuống cấp để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, báo cáo tình hình thực hiện di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo Kế hoạch này và các khó khăn, vướng mắc, gửi Sở Xây dựng trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Vì sao Đà Nẵng chậm giải tỏa, di dời các khu tập thể xuống cấp?

Trước đó vào tháng 12/2021, tại phiên chấn vấn kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, hiện nay thành phố đang thực hiện giải tỏa, di dời 25 khu tập thể xuống cấp, với 172 hộ. Trong đó, có 8 khu cấp D, 16 khu cấp C và 1 khu cấp B.

Tính đến thời điểm tháng 12/2021, Đà Nẵng đã di dời được 63 hộ. Trong đó, khu cấp D là 40 hộ dân, cấp C là 23 hộ và còn 109 hộ chưa di dời.

Nói về nguyên nhân của việc chậm di dời, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, giai đoạn 2015-2017 việc giải tỏa các khu tập thể xuống cấp gặp nhiều khó khăn, thành phố Đà Nẵng có chủ trương bố trí đất tái định cư cho các hộ dân.

Tuy nhiên, qua rà soát lại quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì không có quy định giao đất cho người đang sử dụng nhà thuộc quyền sở hữu của nhà nước khi bị thu hồi, tháo dỡ. Do đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã hủy bỏ chủ trương trên.

Trong thời gian qua, UBND quận Hải Châu, Thanh Khê cùng với trung tâm quản lý khai thác nhà đã thường xuyên thông báo, vận động tuyên truyền chủ trương, chính sách liên quan đến vấn đề giải tỏa, di dời tại các khu tập thể xuống cấp. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn chưa chấp hành và có đơn khiếu nại, kiến nghị tập thể nên công tác di dời bị kéo dài.

Bên cạnh đó, các khu tập thể đều ở vị trí trung tâm thành phố, thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, kinh doanh (đối với các hộ sinh sống tại tầng trệt), khi bị thu hồi nhà ở, bố trí thuê chung cư hoặc hỗ trợ nhận tiền để tự lo nơi ở mới đã ảnh hưởng nhất định đời sống sinh hoạt của người dân. Thực tiễn này dẫn đến việc một số hộ dân chưa chấp hành.
 
Bên trên