Doanh nghiệp thành lập mới, hoạt động trở lại tăng 25,8%

T
Trả lời: 0
Trong 5 tháng đầu năm 2022, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 98.600 doanh nghiệp, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2021.
doanh-nghiep-moi.jpg
Theo Tổng Cục Thống kê, trong tháng 5/2022, cả nước có 13.400 doanh nghiệp mới được thành lập, giảm 10,9% về số doanh nghiệp so với tháng trước; tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước có 5.207 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 26% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021; có 4.964 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 7,9% so với tháng trước và tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021; có 4.186 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 11,3% và giảm 1,1%; có 1.339 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 9,1% và tăng 4,7%.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 98.600 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2022, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 71.800 doanh nghiệp, tăng 20%, bình quân một tháng có 14.400 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
 
Bên trên