Doanh nghiệp Mỹ đầu tư nhà máy hơn 1.300 tỷ ở Đà Nẵng

T
Trả lời: 0
Dự án nhà máy sản xuất bảng mạch in, vi cơ điện tử của Vector Fabrication tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng có tổng vốn 60 triệu USD (khoảng 1.366 tỷ đồng).

Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư với Dự án nhà máy sản xuất bảng mạch in & vi cơ điện tử (MEMS) của Vector Fabrication (Mỹ) vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
nha-may.jpg

Phối cảnh toàn Nhà máy
Dự án có diện tích đất sử dụng 40.000 m2, với mục tiêu Sản xuất bảng mạch in điện tử (PCB) và Nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm vi cơ điện tử (MEMS); dự án sẽ khởi công xây dựng trong năm 2022 và đi vào hoạt động của giai đoạn 1 vào đầu năm 2025.

Với dự án nhà máy sản xuất bảng mạch in & vi cơ điện tử (MEMS) được chấp thuận chủ trương đầu tư nâng số dự án đã thu hút vào Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp Đà Nẵng từ đầu năm đến nay là 11 dự án

Trong đó có 03 dự án FDI với vốn đăng ký đầu tư là 65,04 triệu USD, 08 dự án trong nước với vốn đăng ký đầu tư là 1.228,74 tỷ đồng. Đồng thời có 38 lượt điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó 18 lượt điều chỉnh tăng vốn với vốn đầu tư tăng thêm là 17,56 triệu USD và 193,95 tỷ đồng; chấm dứt hoạt động 04 dự án với vốn đầu tư là 8,5 triệu USD và 42 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thu hút 508 dự án, trong đó 378 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trên 28.000 tỷ đồng và 130 dự án FDI với vốn đầu tư trên 1.860 triệu USD.

Theo tìm hiểu, Vector Fabrication được thành lập năm 1995 tại Mỹ và là phiên bản mở rộng của Tập đoàn Kỹ thuật KML, công ty tiên phong cho ngành công nghiệp bảng mạch điện tử. Vector Fabrication hiện là một trong những nhà cung ứng cho nhiều công ty, tập đoàn lớn như Apple, Logitech, Maxim Integrated, Analog Device, Tesla Motor...
 
Bên trên