Điều kiện mua bán nhà ở xã hội khi chưa đủ 5 năm tại Hà Nội

T
Trả lời: 0
Mới đây, Sở Xây dựng TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Sở TN&MT, UBND các huyện, quận, thị xã; chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội về hướng dẫn việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi chưa đủ 5 năm.

Văn bản hướng dẫn về đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội; điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; nguyên tắc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội...

Đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Những đối tượng sau được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội:

Cá nhân, hộ gia đình thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng đất ở, nhà ở; cán bộ, công chức, viên chức; công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
dieu-kien-mua-ban-nha-o-xa-hoi-khi-chua-du-5-nam-tai-ha-noi.jpg

Phối cảnh tổng thể dự án nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, các đối tượng trên cần đáp ứng những điều kiện sau:

- Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội. Nếu chưa có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình;

- Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức tối thiểu do Chính phủ quy định;

- Người thu nhập thấp, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân, quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập.

Nguyên tắc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Văn bản cũng nêu rõ nguyên tắc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Theo đó, mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được giải quyết hỗ trợ nhà ở xã hội một lần. Trong thời gian thuê nhà ở xã hội theo hợp đồng đã ký, người thuê nhà ở xã hội không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng dưới mọi hình thức.

Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp, không được chuyển nhượng nhà ở trong thời gian tối thiểu 05 năm và chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng) theo luật định.

Trong thời hạn chưa đủ 05 năm, trường hợp bên mua, thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư hoặc cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định hiện hành với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán.

Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Nếu tổng số hồ sơ đăng ký (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố: Việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Nếu tổng số hồ sơ đăng ký nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố: Việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm. Việc bốc thăm sẽ do chủ đầu tư tổ chức và được giám sát bởi đại diện của Sở Xây dựng TP.

Đối với người có công với cách mạng, người khuyết tật: Được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP. Hà Nội cũng có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; xác định giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; giám sát đối tượng sau khi được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
 
Bên trên