Đề xuất mở rộng khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi theo hướng nào?

T
Trả lời: 0
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát đi Báo cáo số 63/BC-SXD về việc mở rộng khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi.
MY-TRA.jpg
Theo đó, Sở Xây dựng thống nhất đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh, mở rộng diện tích khoảng 11.556 m2 để thực hiện dự án khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi.

Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét giao UBND thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để rà soát các vấn đề có liên quan.

Nếu đảm bảo khả thi, UBND thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật các nội dung điều chỉnh vào quy hoạch tỉnh, làm cơ sở để điều chỉnh các quy hoạch ngành có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm xác định rõ và phải đảm bảo nguồn lực, kinh phí phát sinh do việc điều chỉnh, mở rộng diện tích thực hiện dự án Khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để rà soát, xác định các nội dung chồng lấn có liên quan đến 2 dự án khu dân cư trục đường Trà Mỹ - Mỹ Khê và mở rộng khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi.

Qua đó thống nhất biện pháp giải quyết hợp lý, đồng thời phối hợp bổ sung, cập nhật vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư trục đường Trà Mỹ - Mỹ Khê, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất điều chỉnh phương án khai thác để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê.

Theo đó, phương án khai thác được xử lý theo hướng lập phương án đấu giá quỹ đất sạch phân đoạn 1 là 10,28 ha (đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng còn dở dang) để nhà đầu tư thực hiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng nhà ở thương mại 100% diện tích đất (không phân lô bán nền). Trong đó lưu ý tách 02 lô đất thương mại dịch vụ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất riêng.

Yêu cầu lập phương án khai thác quỹ đất phân đoạn 2 là 9,14 ha để thực hiện theo phương thức tiếp tục đầu tư thực hiện công tác bồi thường, GPMB, triển khai hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án cho phù hợp, nhằm phát huy hiệu quả kinh tế của dự án nhà ở thương mại.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm lập thủ tục điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Sở hoàn thiện phương án khai thác quỹ đất dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1). Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo; thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2022.
 
Bên trên