Dat Xanh Services rót thêm vốn vào loạt công ty con

T
Trả lời: 0
HĐQT Công ty CP Dịch vị Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services, DXS) vừa công bố nghị quyết đầu tư thêm 361,9 tỉ đồng để bổ sung vốn cho các công ty thành viên.

Cụ thể, Dat Xanh Services sẽ rót 190,5 tỉ đồng vào Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc; 132 tỉ đồng cho Công ty CP Đất Xanh Miền Trung; 24,4 tỉ đồng cho Công ty CP Dịch vụ và Đầu xanh Đất Xanh Miền Tây; 11,6 tỉ đồng Công ty CP Dịch vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ và 3,4 tỉ đồng cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Đông.

Như vậy, tổng giá trị góp vốn bổ sung của DXS tại các công ty thành viên được thông qua là 361,9 tỉ đồng.
dxs.jpg

Dat Xanh Services đầu tư thêm 361,9 tỉ đồng để bổ sung vốn cho các công ty thành viên
Ngoài ra, Dat Xanh Services cũng sẽ góp 10,2 tỉ đồng thành lập Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Bất động sản Tây Nam.

Công ty này có vốn điều lệ 20 tỉ đồng, địa chỉ trụ sở dự kiến tại tỉnh Tiền Giang. HĐQT Dat Xanh Services giao và ủy quyền cho ông Võ Bào Toàn và ông Nguyễn Hoàng Đức là người đại diện toàn bộ cổ phần của công mẹ tại Tây Nam.

Trước đó, Dat Xanh Services đã công bố nghị quyết phát hành 53,6 triệu cổ phiếu để cổ tức 2020 và thưởng cổ phiếu cho cổ đông, tổng tỉ lệ 15%.

Cụ thể, Dat Xanh Service sẽ phát hành 23,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2020 với tỉ lệ 6,6%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Ngoài ra, công ty phát hành 30 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 8,4%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần đến thời điểm 31/12/2020. Tổng giá trị số cổ phiếu trên là 536 tỉ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của Dat Xanh Services lên 4.119 tỉ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/5.
 
Bên trên