Đà Nẵng thanh tra đột xuất 2 doanh nghiệp quản lý, sử dụng 9 thửa đất theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước

T
Trả lời: 0
Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức công bố Quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 9 thửa đất tại Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng và Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng.
da-nang-thanh-tra-dot-xuat-2-doanh-nghiep-quan-ly-su-dung-9-thua-dat-theo-de-nghi-cua-kiem-toa...jpg
Ngày 13/6/2022, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 41/QĐ-TTTP ngày 08/6/2022 của Chánh Thanh tra thành phố về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 9 thửa đất tại Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng và Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng.

Việc tổ chức thanh tra được thực hiện dựa trên căn cứ Công văn số 182/UBND-ĐTĐT ngày 25/3/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao Thanh tra thành phố tổ chức thanh tra quản lý đất đai theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại khoản 5, Phần III của Báo cáo Kiểm toán (Công văn số 126/KTNN-TH ngày 03/5/2019).

Đoàn Thanh tra tại 2 công ty cổ phần nêu trên gồm 8 thành viên, do ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn.

Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Phan Thanh Long - Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là cuộc thanh tra đột xuất được Chủ tịch UBND thành phố giao, vì vậy để đạt được mục đích cũng như đảm bảo các nội dung và chất lượng thanh tra, đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra.

Đồng thời đề nghị Đoàn thanh tra có đề cương, kế hoạch cụ thể, chi tiết để các đơn vị chủ động trong việc sắp xếp lịch làm việc, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Dư luận Đà Nẵng từng xôn xao với kết luận của Kiểm toán nhà nước

Trước đó vào năm 2019, dư luận Đà Nẵng xôn xao khi báo chí thông tin về việc Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực III có báo cáo về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, kết quả kiểm toán cho thấy nhiều sai phạm trong việc sử dụng đất qua cổ phần hóa doanh nghiệp tại một số địa điểm.

Cụ thể, một số doanh nghiệp có liên quan như, Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng; Công ty CP Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng; Công ty CP Lương thực Đà Nẵng;...

Từ thực tiễn nêu trên, KTNN khu vực III đã kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng thanh tra làm rõ việc các doanh nghiệp chuyển nhượng lại đất cho tư nhân để xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan theo quy định pháp luật.

Mới đây ngày 10/12/2021, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 1069/TB-TTTP về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trước và sau khi cổ phần hóa tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng.

Thông báo Kết luận Thanh tra cho biết, đối với nhà, đất 186 Trần Phú và dự án Khu dân cư Văn hóa thể thao An Trung 2, trong quá trình thanh tra, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, Thanh tra TP.Đà Nẵng đã có văn bản chuyển Cơ quan điều tra, Công an TP.Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo quy định.

Đối với 7 nhà, đất và dự án còn lại, việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất có nhiều hạn chế, vi phạm pháp luật.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP. Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, chỉ đạo cơ quan điều tra, công an thành phố tiến hành điều tra, xử lý các dấu hiệu tội phạm đối với các vụ việc do Thanh tra thành phố chuyển sang.

Thanh tra TP. Đà Nẵng cũng đề nghị Cơ quan điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, xử lý theo quy định đối với các dấu hiệu tội phạm trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trước và sau khi cổ phần hóa của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng được nêu tại các thửa đất và dự án: Dự án Bắc Phan Bá Phiến; dự án Hòa Phát 3 mở rộng; nhà đất số 31 Núi Thành; dự án chung cư Chung cư cao tầng 06 Nguyễn Du; dự án Bắc nút giao thông Hòa Cầm.
 
Bên trên