Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát Đạt đề xuất tài trợ lập quy hoạch khu đô thị 318 ha tại Lâm Đồng

T
Trả lời: 0
UBND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi Công văn số 1026/UBND-XD cho ý kiến về việc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát Đạt đề xuất nghiên cứu, khảo sát tài trợ kinh phí lập quy hoạch Khu đô thị tại huyện Di Linh.
DI-LINH.jpg
Theo đó, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát Đạt đề xuất nghiên cứu, khảo sát tài trợ kinh phí lập quy hoạch Khu đô thị tại thị trấn Di Linh và xã Gung Ré, huyện Di Linh với quy mô 318 ha.

Sau khi xem xét báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch, đồng thời trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Di Linh cho biết, về phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, theo Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Di Linh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 (đã trình UBND tỉnh, chưa được phê duyệt) có định hướng phát triển Khu Đô thị mới, thương mại, dịch vụ, du lịch tổng hợp tại thị trấn Di Linh và xã Gung Ré, quy mô 318 ha.

Theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Di Linh theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh cũng có xác định định hướng phát triển Khu đô thị tại thị trấn Di Linh và xã Gung Ré, huyện Di Linh.

Đồng thời, phạm vi, ranh giới phù hợp, không chồng lấn với các Đồ án quy hoạch hay đề xuất của nhà tài trợ khác,...

Từ thực tiễn nêu trên, UBND huyện Di Linh hoan nghênh, ủng hộ việc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát Đạt khảo sát, nghiên cứu ý tưởng quy hoạch và đề xuất đầu tư dự án tại huyện Di Linh.

UBND huyện Di Linh đề nghị đơn vị tài trợ trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, tài trợ kinh phí lập quy hoạch thực hiện rà soát và cập nhật các Đồ án quy hoạch trong khu vực nghiên cứu, khảo sát, tài trợ; đồng thời cam kết về nguồn lực tài chính, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
 
Bên trên