Chuyển đổi 83ha đất trồng lúa để làm khu đô thị gần 4.200 tỉ đồng

T
Trả lời: 0
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chấp thuận UBND tỉnh Bắc Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 83 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.

vi-tri-thuc-hien-du-an.jpeg

Vị trí thực hiện dự án
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan…

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.

Theo đó, dự án được thực hiện trên khu đất rộng gần 90 ha với tổng mức đầu tư hơn 4.185 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm 35% với hơn 1.464 tỉ đồng, còn lại là vốn vay và nguồn hợp pháp khác (hơn 2.720 tỉ đồng).

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã chấp thuận cho UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chuyển mục đích sử dụng 30,86 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thanh Minh có vốn đầu tư gần 4.400 tỉ đồng.
 
Bên trên