Bộ Tài chính kiến nghị chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng

T
Trả lời: 0
Để kiểm soát giao dịch, quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản hiệu quả trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định chuyển nhượng nhà đất phải thanh toán qua ngân hàng.
chuyen-nhuong-bds.jpg

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng để quản lý thuế hiệu quả. Ảnh minh họa
Trước thực trạng việc thu thuế chuyển nhượng bất động sản còn nhiều bất cập như thất thu thuế, xác định giá giao dịch chưa chính xác..., Tổng cục Thuế đã tiếp thu các ý kiến đóng góp cũng như triển khai các giải pháp chống thất thu loại thuế này.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã có công văn đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chủ động tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Mặt khác, Tổng cục Thuế chỉ đạo quán triệt các phòng, đội tham gia công tác xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nghiêm túc các quy định về thủ tục, trình tự xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính. Các đơn vị chức năng của ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về tính liêm chính của cán bộ thuế và có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ, chính xác về nghĩa vụ, lợi ích trong việc thực hiện nộp thuế chuyển nhượng bất động sản; những rủi ro, trách nhiệm khi kê khai giá chuyển nhượng không đúng.

Đồng thời, ngành tài chính sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đã giao dịch và kê khai thuế để làm căn cứ tính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Bộ Tài chính kiến nghị các cấp có thẩm quyền tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để bổ sung, sửa đổi, đảm bảo thống nhất và đồng bộ.

Cấp thẩm quyền cần bổ sung quy định giao dịch chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng để minh bạch trong kiểm soát giao dịch bất động sản, quản lý thuế nhà đất hiệu quả.
 
Bên trên