Bà Rịa – Vũng Tàu: Chi 670 tỉ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

T
Trả lời: 0
HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa thông qua nghị quyết chi 670 tỷ đồng để trả 50% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) trong năm 2022.
quoc-lo-51.jpg
Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư theo hình thức đầu tư công với chiều dài 53,7km; tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 17.837 tỉ đồng. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025.

Bộ GT-VT đề xuất chia dự án thành 3 dự án thành phần, trong đó, Dự án thành phần 3 (km34+200 - km53+700) dài khoảng 19,5 km trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có tổng mức đầu tư 5.190 tỉ đồng (chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.333 tỉ đồng).

Trước đó, HĐND tỉnh Đống Nai cũng đã thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương và cam kết số vốn ngân sách địa phương bố trí một phần cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo đó, Đồng Nai sẽ bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh tham gia vào dự án với 50% giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng tương đương với hơn 2.600 tỉ đồng để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh.

Nếu tổng mức đầu tư của dự án tăng thêm, Đồng Nai cam kết bố trí đủ vốn tăng thêm (tương ứng với 50% giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng thêm đoạn qua địa bàn tỉnh).
 
Bên trên