Agribank thu giữ 9 lô đất tại Thủ Đức

T
Trả lời: 0
Ngân hàng Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo thu giữ tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lý Vũ.

image-20220702100302-1.jpeg

Agribank cho biết, trong quá trình thực hiện Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-202101131 ngày 08/10/2021, khách hàng vay là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lý Vũ đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trả nợ, các điều khoản trong Hợp đồng tín dụng đã ký nên toàn bộ các khoản vay đã bị chuyển thành nợ xấu. Agribank Chi nhánh Sài Gòn đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên khách hàng vay vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lý Vũ hoạt động trong lĩnh vực bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép, cho thuê xe có động cơ, bán lẻ ô tô, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, bán buôn nông lâm sản, bán buôn bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống…

Tạm tính đến ngày 21/6/2022, dư nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lý Vũ tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn là 84 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là gần 80 tỷ đồng; nợ lãi là hơn 4 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lý Vũ bao gồm quyền sử dụng 9 lô đất tại phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM; trong đó 7 lô là đất trồng cây lâu năm và hai lô là đất ở đô thị.

Cụ thể, 7 lô đất trồng cây lâu năm gồm: thửa đất số 511 (diện tích 4.641 m2), thửa đất số 513 (5.001 m2), thửa đất số 515, 516, 517 cùng có diện tích 1.900 m2, thửa đất số 525 (6,5 m2), thửa đất số 526 (103,8 m2).

2 thửa đất ở đô thị gồm thửa đất số 524 (1.739 m2) và thửa đất số 519 (1.331 m2).

Ngày 27/6/2022, Agribank Chi nhánh Sài Gòn đã ban hành Quyết định về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Khách hàng vay cho Agribank Chi nhánh Sài Gòn theo đúng quy định pháp luật.

Agribank Chi nhánh Sài Gòn yêu cầu Bên bảo đảm cùng tất cả các tổ chức/cá nhân có tài sản riêng đang ở trên tài sản bảo đảm hoặc đang cư trú trên tài sản bảo đảm nhanh chóng di chuyển toàn bộ đồ đạc cũng như tài sản riêng ra khỏi tài sản bảo đảm; tìm kiếm nơi cư trú khác; thực hiện tự nguyện bàn giao thực tế tài sản bảo đảm cho Agribank Chi nhánh Sài Gòn trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo này được phát hành.

Hết thời hạn nói trên, Agribank Chi nhánh Sài Gòn sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo kế hoạch thu giữ.
 
Bên trên