76.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong nửa đầu năm 2022

T
Trả lời: 0
Trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có 76.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13,6% so với cùng kì năm 2021.
76-200-doanh-nghiep-dang-ky-thanh-lap-moi-trong-nua-dau-nam-2022.jpg
Số liệu theo Tổng Cục Thống kê đưa ra trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, trong tháng 6 cả nước có 13.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 0,7% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2021 con số này tăng 17,3%.

Trong tháng 6, có gần 2.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 53,7% so với cùng kỳ năm trước; 5.129 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; có 5.148 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; có 1.687 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, cả nước có 76.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 40.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 55,6%; 50.900 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 43,0%; gần 24.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,4%; 8.600 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 13,6%.

Bình quân một tháng có 19.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động và có 13.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
 
Bên trên